กดเลือก ชื่อคลิป ที่ท่านต้องการ แล้วกดคำว่าดาวโหลด DOWNLOAD (ถ้าหากกดแล้วหน้าดาวโหลดไม่เปิดขึ้น ให้คลิกขวาแล้วกดเปิดหน้าใหม่)   เมื่อหน้าดาวโหลดเปิดขึ้นมาแล้ว รอนับถอยหลัง ที่มุมบนด้านขวา เมื่อนับเส็ดแล้วให้กดเขาไป แล้วกดตัวดาวโหลดมาดูได้เลย